Med Trimble Novapoint Terreng kan du definere og beregne terreng i både to og tre dimensjoner. Med de unike høydesettingsfunksjonene skaper du det nye terrenget direkte i 3D! Dette håndterer du videre ved hjelp av kraftige terrengverktøy som du kan bruke til å beregne volumer, overflater og 3D-objekter.

  • Dynamiske høydesettingsfunksjoner – i 3D!
  • Terrengformer og 3D-objekter
  • Volumberegning mellom 3D overflatemodeller
  • Volumberegning mellom rutenettmodeller

Book en demo