Om Trimble

Trimble Solutions (tidligere kjent som Vianova Systems) er en internasjonal pioner og markedsleder i Norden innen programvareløsninger for prosjektering av samferdselsinfrastruktur. Ved å samarbeide tett med sentrale offentlige og private bransjeorganisasjoner utvikler vi teknologiledende løsninger som gir optimale resultater for den enkelte bruker, kunde, partner – og hele samfunnet.

Selskapet ble grunnlagt i Norge på en modellbasert, tverrfaglig programvarevisjon, og har helt siden 1988 vært en pioner innen utvikling av prosjekteringsverktøy for infrastrukturprosjekter. I dag består programvareporteføljen av 20+ Novapoint fagapplikasjoner for prosjektering av samferdselsprosjekter, herunder ny BIM-programvare for infrastrukturløsninger: Novapoint og Quadri – en banebrytende programvareplattform som skaper unike fordeler for infrastrukturprosjekter.

Den 2. september 2015 ble Vianova Systems Group et heleid datterselskap av det globale selskapet Trimble Inc., som har hovedkontor i Sunnyvale i California og har mer enn 8000 ansatte verden over.

Trimble Solutions Sandvika har hovedkontor i Sandvika utenfor Oslo, og er en del av Trimbles Civil Engineering and Construction Division.

Om Trimbles Civil Engineering and Construction Division

Trimble Civil Engineering and Construction er en ledende innovatør av produktivitetsløsninger for bygg- og anleggssektoren. Trimbles løsninger benytter seg av en rekke teknologier, herunder GNSS (globale navigasjonssatellittsystem), anleggslasere, totalstasjoner, trådløs datakommunikasjon, internett og applikasjonsprogramvare. Som et ledd i Trimbles Connected Site®-strategi legger løsningene tilrette for et høyt integreringsnivå i prosess- og arbeidsflyten – fra designfasen og frem til ferdig prosjekt. Det gir en betydelig økning i produktiviteten gjennom hele anleggets livssyklus.

Gå til construction.trimble.com for å få mer informasjon.

Om Trimble

Trimble bidrar til å forvandle måten verden jobber på ved å levere produkter og tjenester som knytter sammen den fysiske og digitale verden. Kjerneteknologier innen posisjonering, modellering, sammenkobling og dataanalyse gjør det mulig for kundene å øke sin produktivitet, kvalitet, sikkerhet og bærekraft. Fra spesialbygde produkter til livssyklusløsninger for bedrifter – er Trimbles programvare, maskinvare og tjenester i ferd med å endre et bredt spekter av bransjer – som f.eks. landbruk, bygg og anlegg, geovitenskap, transport og logistikk.

Gå til www.trimble.com for å få mer informasjon

Trimble Solutions Sandvika As

Miljøfyrtårn

Trimble Solutions Sandvika er Miljøfyrtårn sertifisert siden 2011. Miljøfyrtårnsertifisering.