Forretningsutvikling

BIM (Building Information Modelling) for infrastruktur er i virkeligheten også et ledelsesverktøy. Gjennom bruk av BIM-teknologi og BIM-metodikk kan du få kontroll med hele infrastrukturprosjektets levetidssyklus - fra planlegging og videre gjennom prosjektering, anleggsperioden og til drifts- og vedlikeholdsfasen. BIM kan derfor også betegnes som Building Information Management.

Kontakt Merete Tøndel for mer informasjon.

Programvaretjenester

Vi har i nesten 30 år hatt fokus på datautveksling, datadeling, dataflyt og gjenbruk av data mellom fagfelt og gjennom hele infrastrukturprosjektets livssyklus, ikke bare verktøy til prosjektering og bygging, men også til drift og vedlikehold. Resultatet av dette er mer effektive og sikre løsninger, som kommer hele samfunnet til gode.

Kontakt Jan Erik Hoel for mer informasjon.


"Trimble og Triona er i ferd med å lage fremtidens forvaltningsløsninger for både Statens vegvesen, Bane NOR og Kystverket – samt Trafikverket i Sverige" - Les mer 

Utvikler nye trafikknettløsninger for norske og svenske samferdselsmyndigheter

Profesjonelle konsulenttjenester

Forretningsfordelene av BIM kan oppnås enda raskere og mer økonomisk. Våre ekspertkonsulenter kan lede organisasjoner til å nå sine strategiske mål og få en konkurransemessig fordel.

Å Kjøpe
Heidi Berg
Heidi Berg
Business Development Manager Norway