Trimble Novapoint Site Tool er et verktøy for stikningsingeniøren i anleggsfasen. Modulen skal kunne åpne og vise Vegmodeller (VIPS) fra konsulent, men også la deg skape nye vegmodeller til utsetting. Tverrprofil og 3D-visning av vegmodell gir deg god kontroll før du eksporterer til stikningsdata. Med Novapoint Site Tool kan du utnytte den prosjekterte vegmodellen maksimalt, blant annet til mengdeberegning eller til kvalitetskontroll av lag i grunnen.

  • 3D- og tverrprofilviser for vegmodeller
  • Import av data til terrengmodellen
  • Volumrapport til EXCEL
  • Eksport av stikningsdata
  • Design og beregning av veger
  • Kvalitetskontroll

Book en demo