Trimble Novapoint Støy beregner vegtrafikk- og jernbanestøy* i henhold til de nordiske beregningsmetodene (TemaNord 1996). Verktøyet egner seg både for å gi en rask oversikt og detaljerte beregninger. Krav til kunnskap om avansert akustikk er redusert til et minimum. Resultatene kan vises rett på kartet, som tabeller, fargelagte konturer eller i detaljerte rapporter.

  • Beregner vegtrafikk- og jernbanestøy*
  • Beregner enkeltpunkter eller støykonturer
  • Beregningen kan fordeles på flere PC-er
  • Forutsetter ikke akustisk ekspertise
  • Gode presentasjonsmuligheter
  • Resultater vises som tekst, 2D eller 3D

*Jernbanestøy er en tilleggsmodul til Novapoint Støy

Book en demo