Novapoint Jernbane tar deg gjennom hele prosjekteringsprosjektet, fra tidlig fase gjennom alle relevante trinn og helt til anleggsfasen. Ved å kombinere våre kraftige geometri- og modelleringsverktøy med jernbanekonstruktørens kunnskap, utgjør Novapoint Jernbane en svært effektiv og brukervennlig prosjekteringsløsning.

Dette er et profesjonelt konstruksjonsverktøy for både vanlige og høyhastighets jernbanelinjer, t-baner, forstadsbaner, samt trikkelinjer. Utforsk fordelene med å kombinere og dele data mellom fagmiljøer, som for eksempel av få kryssende veger, bruer, stasjoner og parkeringsområder inn i samme modell, sammen med støyberegninger og visualiseringer av hele prosjektet.

  • Effektive verktøy for prosjektering av baneprosjekter
  • Konstruksjonsverktøy for sporvekslere og plattformkanter
  • Rehabilitering og optimalisering av eksisterende spor
  • Avansert sporkonstruksjon i 3D
  • Beregning av tverrprofiler
  • Verktøy for tegningspresentasjon

Book en demo