Trimble Novapoint Tunnel er et verktøy for detaljert modellering av tunneler. Tunnelen knyttes mot et vegprosjekt og vil derfor automatisk bli oppdatert ved endringer i vegmodellen. Novapoint Tunnel støtter sømløs dataflyt til forskjellige styresystemer for borerigger. Denne delen av systemet er utviklet av Bever Control. Novapoint Tunnel støtter import av skannerdata samt 3D-visualisering av prosjektert tunnel sammen med skannet tunnel.

  • Volumberegninger
  • Automatisk tegningsproduksjon
  • 3D-visualisering av tunnelen
  • Sømløs dataflyt
  • Tunnelmodellering
  • Eksport av stikningsdata

Book en demo