Trimble Quantm hjelper deg med å planlegge en ny jernbane eller veg raskere med lavere byggekostnader. Vi starter med din/deres visjon og slutter med en levedyktig infrastruktur. På veien støtter programmet deg med å planlegge og beslutte en optimal løsning ved hjelp av en avansert programvare som automatisk beregner mulige linjevalg.

Quantm hjelper deg å beregne ulike alternative korridorer og sammenligne millioner av ulike linjevalg for å finne den mest optimale linjen uten å bruke manuelle beregninger. Verktøyet anbefales å bruke i innledende utredningsfase for et prosjekt for å få en totalt oversikt over alle alternative muligheter og hjelpe planleggere til å identifisere alle korridoralternativer.

Trimble Quantm hjelper ingeniører og prosjektledere med å:

  • Redusere planleggingstiden i et prosjekt
  • Reduserer byggekostnaden
  • Levere forbedret linje som møter krav av miljømessige hensyn, kulturarv, fauna, urbane begrensninger og andre prosjektrestriksjoner.

 

Hva sier kunden om Quantm:

Sparer millioner på få timer

"Det mest imponerende med Quantm er hvor raskt optimaliseringen lar seg gjøre. Fra jeg fikk den digitale terrengmodellen til den optimaliserte linjen var prosjektert i Novapoint tok det 10 timer, og da hadde jeg evaluert hundre alternativer og optimalisert det beste alternativet. Uten bruk av Quantm ville dette tatt flere måneder på tradisjonelt vis" - Les mer

Anders Høie, ÅF

Quantm, Anders Høie ÅF og Magnus Hedly Trimble

For mer informasjon besøk Quantm nettside

For demo og tilbud
Magnus Hedly
Technical Sales Engineer