Trimble Quantm hjelper deg med å planlegge en ny jernbane eller veg raskere med lavere byggekostnader. Vi starter med din/deres visjon og slutter med en levedyktig infrastruktur. På veien støtter programmet deg med å planlegge og beslutte en optimal løsning ved hjelp av en avansert programvare som automatisk beregner mulige linjevalg.

Quantm hjelper deg å beregne ulike alternative korridorer og sammenligne millioner av ulike linjevalg for å finne den mest optimale linjen uten å bruke manuelle beregninger. Verktøyet anbefales å bruke i innledende utredningsfase for et prosjekt for å få en totalt oversikt over alle alternative muligheter og hjelpe planleggere til å identifisere alle korridoralternativer.

Trimble Quantm hjelper ingeniører og prosjektledere med å:

  • Redusere planleggingstiden i et prosjekt
  • Reduserer byggekostnaden
  • Levere forbedret linje som møter krav av miljømessige hensyn, kulturarv, fauna, urbane begrensninger og andre prosjektrestriksjoner.

 

Hva sier kunden om Quantm:

"Allerede i oppstartsmøte for prosjektet kan vi sammenligne flere alternativer basert å kostnader involvert, CO2 utslipp og bestemme hvilken korridor vi anser som mest effektiv" - Les mer

Mark Lidback, Atkins

Valider, sammenligne og optimalisere korridorer for vei- og jernbaneprosjekter

Quantm Corridor er en forenklet versjon av Quantm og er den perfekte løsningen for tidligfase konsepter for å evaluere flere korridorer mellom punkt A og B. Quantm Corridor er inkludert i Quadri som en separat installasjon, men tilgjengelig med din Quadri-lisens. 
 

 

Book en demo