• Jobb enkelt i 3D
  • Intuitivt verktøy for 3D-tegninger
  • Nøyaktig og detaljert design
  • Animert navigering som beskriver alle detaljer i modellen din

SketchUp er et enkelt 3D-tegningsprogram for designere, ingeniører og arkitekter som har behov for gode løsninger for detaljorienterte objekter og profesjonelle 3D-modeller. Med unik visualisering og detaljrikt design, kan du utvikle gode ideer med enkel funksjonalitet for å håndtere flere utkast, uten kompliserte programinnstillinger.
SketchUp er et brukervennlig verktøy som benyttes fra tidlig designfase til avsluttende ferdigstillelse av prosjekt.

3D Warehouse – finn en 3D-modell av hva som helst

Med verdens største 3D database inkludert i SketchUp Pro får du et bredt spekter av ferdig modellerte objekter lett tilgjengelig i din modell. Med millioner av objekter laget i SketchUp, er 3D Warehouse et foretrukket verktøy av arkitekter og designere over hele verden og er høyt elsket blant landskapsarkitekter.

Novapoint & SketchUp – en perfekt kombinasjon

Vi i Trimble ønsker å hjelpe deg lage 3D-objekter på en morsom, intuitiv og kreativ måte. I dag kan du lage 3D-modeller i Novapoint, men sammen med SketchUp komplimenteres modellen med unike virkelighetsnære objekter.

Ved å skape 3D-objekter i SketchUp og importer objektene inn i din 3D-modell i Novapoint, kan du for eksempel lage et busskur i SketchUp og finne buss-objektet i 3D Warehouse, for så å importere disse objektene inn i din Novapoint modell med nøyaktige geo-refererte mål. SketchUp brukes også til å teksturere bygg fra Novapoint for å oppnå visualiseringsklasse C i modellen.

 

 

SketchUP Pro støtter følgende systemer:
Windows 10, Windows 8+, og Windows 7+ [64-bit]
Mac OS X 10.12+, 10.11+, og 10.10+
SketchUp also requires a 3D class video graphics card made by NVIDIA or AMD. Intel-based graphics cards are not recommended at this time.

 

Å kjøpe
Kirsti Wear
Sales & Licensing