Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox er pakken som geotekniske ingeniører trenger til design, prosjektering, tegningsproduksjon og 3D-modellering – og alt dette kan gjøres i en helhetlig samhandlingsmodell med full BIM i Novapoint Basis og Quadri. Med disse plattformene beveger geoteknikerne seg inn i en sømløs verden der data kan deles, uansett hvor i verden de befinner seg.

  • Full administrering av borehull – inndata, redigering og tegningsproduksjon.
  • 3D-modellering
  • Søyler av kalksement – automatisert posisjonering, mengdelister
  • Jordskred, settning, pelegrupper, spuntanalysering
  • Reduser risikoen for beregningsfeil med Soil Data Interpretation (SDI)
  • Gjør alle analyser direkte i GeoSuite

Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox inkluderer:

Arkiv

Novapoint GS Arkiv er basismodulen for organisering og oppstart av prosjekterings- og beregningsverktøyene for geoteknikeren. Arkivet brukes til å opprette nye arkiver, prosjekter og starte forskjellige verktøy. Prøvetaking og evaluering av data er enkelt og effektivt. Organisering av data i arkiver og prosjekter gir designeren en perfekt oversikt over eksisterende data og prosjektenes status.

Peler

Trimble Novapoint GS Peler er et kraftig verktøy for å utføre analyser og prosjektering av 3D pelegrupper. Samhandlingen mellom peler med forskjellige tverrsnitt og designparametre kan simuleres ved bruk av forskjellige grunnmodeller. Det tas hensyn til virkningen av pelegrupper og andreordens momenter. Laster kan påføres enten i pelens midtpunkt eller på pelekonstruksjonen ved en gitt dybde langs pelen. Konstruksjonen som hviler på pelesystemet kan inkluderes, slik at en komplett analyse av interaksjonen mellom grunn/pel/konstruksjon kan utføres.

Presentasjon

Novapoint GS Presentasjon er den sentrale komponenten i GS Toolbox. Utgangspunktet for alle geotekniske aktiviteter er å undersøke grunnens egenskaper. Disse undersøkelsene presenteres som diagrammer – enkeltstående borehull, planvisning eller som tverrsnitt og profiler. GS Presentasjon har godt tilpassede funksjoner for administrering og presentering av data.

Settning

Trimble Novapoint GS Settning er et brukervennlig beregningsverktøy for å forutsi fremtidige setninger i grunnen på grunn av belastninger og/eller endringer av poretrykket. Forskjellige ikke-lineære grunnmodeller kan benyttes, deriblant muligheten til å ta i betraktning tidsavhengige krypeffekter. Inndata og resultater kan verifiseres både i tabellform og grafisk visning.

Stabilitet

Novapoint GS Stabilitet er et kraftig verktøy for stabilitetsberegning som benytter tverrsnitt som maler for å sørge for sikker og hurtig modellering av grunnens geometri. Profiler for modellering av udrenert skjærfasthet og porevannstrykk gir store muligheter for å simulere enhver tilstand i grunnen. Forsterket kontroll av inndata reduserer effektivt risikoen for feilaktige modeller. Forskjellige løsningsmetoder støttes. I tillegg til grafisk presentasjon av resultatene kan du velge en omfattende rapport.

Spunt

Novapoint GS Spunt er et kraftig verktøy for å utføre analyser av fasene i en avstivet utgraving. Med en 1D finite-element-beregningsmotor simuleres interaksjonen mellom en spunt og en flersjikts byggegrunn. Fire forskjellige jordmodeller kan fritt benyttes gjennom hele jordlagsprofilen. Inndata og resultater verifiseres både i tabellform og i et tilhørende grafisk vindu.

Book en demo