Trimble Novapoint Vegskilt er tilgjengelig i to varianter; standard og utvidet

Trimble Novapoint Veg Standard er en modellbasert programpakke for prosjektering av veger og gater. Verktøyet har innebygde funksjoner for prosjektering, mengdeberegninger, tegninger, rapportering og 3D-visualisering. Programvaren for prosjektering av veger og gater støtter en lang rekke eksport- og importformater. Modellen av veger og gater er integrert med andre Novapoint-moduler og lar brukeren skape komplette prosjekteringsmodeller som kan presenteres i virtuell virkelighet eller eksporteres til anleggsmaskiner.

 • Veger, gater og vegkryss
 • Funksjonalitet for produksjon av byggeplaner
 • Direkte kobling til og samhandling med terrengmodellen
 • Konstruksjon av veglinje
 • Vegdesign
 • Tverrprofilviser
 • Mengdeberegninger ut fra anleggsdata
 • Presentasjon av plan, lengdeprofil, seksjonssnitt og 3D-presentasjon
 • Tilpasning til nasjonale vegstandarder

 Trimble Novapoint Vegskilt Utvidet er et nyttig verktøy for alle som produserer skiltplaner for nye eller eksisterende veger. Verktøyet inneholder alle norske standardskilt og variable standardskilt (må tilpasses), i tillegg til rutiner for å konstruere vegvisningsskilt. Det finnes også et bibliotek med symboler som benyttes ved opptegning av signalanlegg. Digital planlegging gir bedre løsninger, økt trafikksikkerhet, mer nøyktig design og redusert prosjekteringstid.

 • Statens vegvesens faste trafikkskilter
 • Konstruksjon av variable vegskilt
 • Alle skilt kan lagres som PNG-filer
 • Automatisk opptegning av skiltliste
 • Fritekst
 • Symboler for skiltstolper osv.

Book en demo