Din unike samhandlingsplattform for samferdselsprosjekter

Quadri gir deg enkel oversikt i en felles samhandlingsmodell. Modellen er tilgjengelig og du ser enkelt hvem som har gjort hva, hvor og når i sanntid. 

Les mer om Quadri

 

Åpen og tilgjengelig

Quadri er åpen og integreres med andre design programmer, slik at du kan modellere og levere dine design til prosjektmodellen uansett hvilket verktøy du benytter til ditt arbeid.

Quadri Connectors

En datamodell - En byggbar modell

Quadri er kjernen til informasjonen i modellen. Med én delt datamodell for hele prosjektet, kan du dele med alle involverte i prosjektet. Dine design deles kontinuerlig til den delte datamodellen og blir lagret slik at du hele tiden har kontroll på siste versjon. Du kan legge til kommentarer og forslag til endringer i modellen. Med en komplett byggbar modell, er Quadri organisert slik at du enkelt finner frem og kan jobbe systematisk. Datamodellen kan også deles mellom rådgiver, entreprenør og prosjekteier og hjelpe prosjektet til å komme i mål innen tidsfrist, uten fare for å overstige budsjett.

Valider, sammenligne og optimalisere korridorer for vei- og jernbaneprosjekter

Quantm Corridor er en forenklet versjon av Quantm og er den perfekte løsningen for tidligfase konsepter for å evaluere flere korridorer mellom punkt A og B. Quantm Corridor er inkludert i Quadri som en separat installasjon, men tilgjengelig med din Quadri-lisens. 
 

Book en demo