Som ansvarlig for veger, jernbaner, havner, flyplasser, VA, kraftledninger og annen nøkkelinfrastruktur, står anleggsbransjen overfor store og økende utfordringer. All infrastruktur medfører kostbare, samfunnskritiske verdier som krever store investeringer og livssyklusbasert fokus. Det er løpende nødvendig med omfattende effektivitetsforbedringer.

Trimble Connected Construction

Trimble Connected Construction


Trimble har lenge ledet utviklingen av digitaliseringen og omstillingen i bransjen – nettopp for å maksimere produktiviteten og avkastningen på investeringene i infrastruktur:

Trimble Connected Construction representerer en uovertruffen verktøykasse av profesjonelle program- og maskinvareløsninger som leder bransjens bestrebelser i å øke effektiviteten: digitale løsninger for gjennomførbarhetsanalyser, konseptdesign og detaljert prosjektering, materialberegning og estimering, planlegging og prosjektledelse, og anleggsstyring, samt løsninger for drift og vedlikehold av infrastrukturen.
 

Modellen er nøkkelen

Den sentrale informasjonsbæreren i den endeløse prosjektsyklusen er den digitale BIM-modellen av infrastrukturen. Modellen sikrer strømlinjeformet dataflyt og samhandling i prosjektet. Informasjonsmodellen konstrueres, detaljeres, berikes og deles av alle prosjektmedlemmer – noe som gir felles samhandlingsfordeler i hele kretsløpet. Som skybasert og alltid oppdatert sørger BIM-modellen for effektiv arbeidsflyt til enhver tid. All informasjon lagres i et IT-sikret datamiljø der den alltid er lett tilgjengelig, enkelt håndterbar og gjenbrukbar – og laget for å deles og oppdateres i sann tid.
 

Fremtidssikret

Trimbles unike BIM-løsning er nøkkelen i denne prosessen, en løsning som øker effektiviteten og produktiviteten, samtidig som feil, sløsing og kostnader minimeres i alle stadier av prosjekteringen. Løsningen er klar for BIM Level 3 – det mest avanserte BIM-teknologistadiet p.t. – noe som sikrer konkurransefortrinn langt inn i fremtiden.

Den altomfattende pakkeløsningen med integrerte og dokumenterte prosjekterings- og anleggsverktøy dekker hele verdikjeden. Verktøyene er ikke bare til nytte for det enkelte prosjektmedlem, de forbedrer også kollektive arbeidsprosesser gjennom hele prosjektets livssyklus. Følgelig med optimale resultater for byggherren.
 

Bygger digital tiltro

Trimbles omfattende portefølje av ekspertløsninger gjør det mulig å forbedre effektiviteten hele veien gjennom bruk av modellbasert prosjektering og bygging, noe som for alle parter skaper tillit til modellens byggbarhet. Med en fremtidsrettet verktøykasse av løsninger og tjenester, gjør Trimble bransjen i stand til å planlegge, prosjektere og bygge all mulig infrastruktur med digital tillit – og dermed gi kundene solid kontroll over sine investeringer.

Kort sagt: Trimble Connected Construction er et helhetlig utvalg av løsninger som gir alle prosjektinteressenter den tilliten de behøver for å utføre jobben sin – både riktig, i tide og under budsjett.