Bruer
Jernbane

Uansett om det gjelder prosjektering av stedsbaserte prosjekter (havner, flyplasser, idrettsanlegg eller kjøpesentre) eller linjeprosjekter (veger, jernbane, vannveier eller rørledninger) er det én ting som alle infrastrukturprosjekter har til felles – nemlig at de har en komplett livssyklus. Gjennom alt fra planlegging og gjennomføringsanalyse til anleggsprosjektering og -bygging, og videre til vedlikehold og drift av prosjektet, er disse prosjektene kompliserte og krever sømløst samarbeid.

Bidragsyterne til infrastrukturprosjekter er mangfoldige. Flere og flere av disse prosjekttypene bygges nå iht. PPP-prosesser (Public, Private Partnership). I slike tilfeller danner byggherren, rådgiverne og entreprenørene en sammenslutning for hele prosjektets livssyklus. De jobber sammen for å levere beste verdi til eieren, og tar en del av fortjenesten samt risikoene ved prosjektet. Med gjensidig investering fra alle interessenter i PPP-prosessen, og behovet for drift og vedlikehold av infrastrukturen, stilles det større krav til førsteklasses prosjektkvalitet for å redusere kostnadene til forvaltningen av anlegget fordelt over hele kontraktsyklusen.

Ved bruk av BIM kan modellbasert konstruksjon eliminere sløsing ved å identifisere konflikter, planlegge for unngåelse av sekvensproblemer og bedre planleggings- og tidsplanprosesser. Forbindelsen mellom prosjektdeltakerne rundt BIM-modellen og konstruksjonsprosessene har aldri vært viktigere. Dette driver frem endringer i bransjen og forenkler prosesser som krever en felles og levende modell – gjennom hele den sammenhengende prosessen som brukes av alle interessenter, og alle personer som utfører konstruksjonsarbeidet.

Byggematerialer
Anleggsarbeider