Med Trimble Novapoint VA kan du prosjektere VA-anlegg både i form av plan- og profiltegninger, tverrprofiler, enkle kumskisser og 3D. Applikasjonen er enkel å bruke og bringer både effektivitet og arbeidsglede på jobben. Novapoint VA er utviklet på en konfigurasjon basert på lokale standarder. Hvis du vet hvordan man bruker AutoCAD, vet du også hvordan du bruker Novapoint VA. Modulen er tilpasset bransjens arbeidsmetoder for prosjektering av vann og avløp, slik at du ikke behøver å endre de arbeidsvanene du har!

I Novapoint VA får du:

  • Maler som er basert på lokale standarder
  • Prosjektering i plan- og lengdeprofil
  • Konstruksjon av grøfter for vann og avløp
  • Import og eksport til flere filformater, som LandXML
  • 3D referanselinje, KOF, SOSI, Leica, Trimble…
  • Kobling til veg- og jernbanemodell, og annen linjetilpasning i modellen
  • Tegninger, rapportproduksjon og oppmålingsdata
  • 3D VA Produktbibliotek
  • 3D visualisering
  • Kumtegninger

 


Hva sier kundene:

Unikt BIM-bibliotek for VA-bransjen

"Et allment tilgjengelig produktbibliotek bestående av leverandørenes 3D-modeller kan bidra sterkt til bedre samkjøring og forvaltning av infrastrukturen under bakken

Les mer

Terje Rødberg, Oslo Kommune VAV

 

COWI sparer tid med BIM og VA-produktbibliotek

"COWI bruker nå Trimbles BIM-løsning i så godt som all prosjektering av samferdsel. Flere hundre COWI-ingeniører landet rundt, sammen med ingeniører fra andre rådgivere, bruker daglig verktøyene i sin prosjektering av vei, jernbane, VA, bruer, tunneler med mer"

Les mer

Erlend Sand, COWI

Book en demo