Norden er blitt sentral i Trimbles globale satsing på BIM-programvare for bygg- og anleggsbransjen. Oslo har blitt et kompetansesenter for selskapets globale fokus på programvareløsninger for infrastrukturprosjekter. De to andre Trimble-sentrene for anleggsprogramvare befinner seg i Denver (USA) og Melbourne (Australia).

 

Trimble har sakte, men sikkert blitt en betrodd «stormakt» også på programvaresiden. Selv om selskapet kanskje fortsatt først og fremst oppfattes som verdens ledende produsent av GPS-baserte instrumenter til oppmåling, kartlegging og maskinstyring, har Trimble de siste årene utvidet sin programvareportefølje kraftig – med programvareløsninger for hele bygg- og anleggsbransjen.