Trimble Novapoint GO er en unik mobilapplikasjon for anleggsarbeidere og byggeledere som skal dokumentere utførelse. Appen er en digital dagbok som håndterer navigering og dokumentasjon.

Novapoint GO Skanska

 

Trimble Novapoint GO er enkel, brukervennlig, effektiv og krever ingen forberedelse før man går ut på anlegget. Appen er perfekt for deg som trenger en løsning for smarttelefoner eller nettbrett, med muligheten til å lagre informasjon hele tiden, uten tidkrevende overføringer til eller fra en datamaskin. Trimble Novapoint GO lar deg enkelt navigere langs en linje i felt, samtidig som du kan se plandata og WMS data i bakgrunnen, slik at det er enkelt å orientere seg.

 

Bedre kontroll på endringer

"For vår del har Novapoint GO gjort at vi har fått kontroll på endringer og tilleggsarbeid, noe vi kan ta betalt for, sier Martin Omberg. – Det er lett å glemme slike ting når du er ute i felten. Novapoint GO har forenklet denne oppgaven fordi det er enkelt å legge inn kommentarer der og da, når endringen skjer" - Les mer

Martin Omberg, Skanska

Trimble Construction site

 

Navigering som gjør det enkelt å kjenne seg igjen i felt:

  • Appen viser hvilket profilnummer du er ved

  • Plandata (fra Quadri), WMS og kartdata kan ligge som bakgrunnsinformasjon

Søkbar database for all dokumentasjon:

  • Alle bilder man tar vil automatisk få riktig posisjon, profilnummer, dato, tid og person og vises i kartet

  • Gode rapportmaler gjør at du enkelt kan få ut dokumentasjon

Trygg lagring:

  • Alle registreringer er umiddelbart tilgjengelige for alle i prosjektet og på alle enheter (inkludert desktop versjon)

Se introduksjonsvideo:

 

Book en demo