Trimble Novapoint Bru er et verktøy for design av konstruksjoner langs en veglinje, som f.eks. en bru. Denne modulen inneholder geometriske funksjoner for modellering av konstruksjonen, funksjoner for utforming av arbeidstegninger og funksjoner for generering av 3D-modeller. I tillegg inneholder Novapoint Bru flere nyttige verktøy for konstruksjonsberegning og tegningsmerknader.

  • Modellering av konstruksjoner
  • Utvidbart tversnittsbibliotek
  • Avanserte verktøy for tegning av veglinjer
  • Tegneverktøy
  • Funksjoner for 3D-modellering
  • Beregningsverktøy

Book en demo