Source: Trafikverket, Swedish National Transport Administration
Mark Lidback, Atkins Sweden
Norconsult uses Trimble Quadri as a collaboration model for the Barkarbystaden project in Sweden
Norconsult bruker Trimble Quadri som samordningsmodell i utbyggingen av Barkarbystaden i Sverige
COWI bruker Trimble Quantm for å finne å finne den optimale veglinjen
Cowi use Trimble Quantm for alignement planning
Cowi använder Trimble Quantm för att hitta den optimala väglinjen