Tilos er programvare for gjennomføring- og fremdriftsplanlegging av veg-, bane-, krafttraséer etc. Alle aktiviteter kombineres grafisk i et TID/STED diagram.

Tid og stedsplanleggingsverktøyet hjelper deg med å administere anleggsprosjekt effektivt med en optimal gjennomføring. Ved å legge inn kapasiteten til det man har av maskiner og arbeidstimer, får man mulighet til  å planlegge for optimal gjennomføring.

Med en enkel oversikt kan prosjektleder planlegge angrepspunkt og ressursbruk for ulike aktiviteter, samt masseflytting og masse-disponering. Resultatet blir et dynamisk skråstrekdiagram som viser hvor mange ressurser man trenger å sette på hvor, for optimal prosjekt gjennomføring. Tilos kan benyttes sammen med MS-project, excel etc.

Verktøyet gir deg også en ideell måte å kommunisere med byggherre i tilbudsfasen, hvordan dere tenker å gjennomføre prosjektet. Tilos er lett å lære og har spredd seg raskt som en foretrukket løsning blant mange entreprenører verden over.

 

Book en demo