Trimble Novapoint er profesjonell programvare i Trimbles omfattende BIM-løsning for infrastrukturprosjekter. Programvaren er for ingeniører som ønsker å bruke samme programvare for å prosjektere både veger, jernbaner, tunneler, bruer, vann og avløp.

Novapoint software for designers and engineers

 

Reduserer kostnader og minimerer feil

"Å arbeide etter et helhetssyn i prosjekter er et strategisk prinsipp i Norconsult. Derfor har BIM blitt et sentralt virkemiddel i prosjektering av samferdselsinfrastruktur med Novapoint og Quadri" - Les mer

Martin Karlsson, Norconsult

Automatisert arbeidsprosess

Med Novapoint kan du bygge en kompleks modell av infrastrukturen på den mest effektive måten – inkludert 3D-terreng, 3D-lag i grunnen og 3D-konstruksjoner som bygninger, bruer, vegskilt, kabler, vegetasjon osv. Intuitiv og svært effektiv funksjonalitet gjør det mulig å se modellen i plan, tverrsnitt og 3D.

Novapoint er integrert med BIM-serveren og samhandlingsplattformen Quadri på en brukervennlig måte. Sammen utgjør de bransjens mest omfattende BIM-løsning for infrastrukturprosjektering. Alle Novapoint-produkter krever tilkobling til AutoCAD.

Produkter

Novapoint Arealplan
Novapoint Bru
Novapoint GeoSuite
Novapoint GO
Novapoint Infrastructure Design Suite
Novapoint Landskap
Novapoint Støy
Novapoint Jernbane
Novapoint Armering
Novapoint Veg
Novapoint Vegoppmerking
Novapoint Vegskilt Utvidet
Novapoint Vegskilt Standard
Novapoint Site Tool
Novapoint Terreng
Novapoint Tunnel
Novapoint Viewer
Novapoint Vann og Avløp

Book en demo