E16 Bjørum - Skaret mellom Sandvika og Hønefoss
Pontus Runesson, AB Södermännen
Galway County Council long experience use of Novapoint and Quadri for 17 years
The project management has better control of the progress using Quadri
Nils Tegerot Veidekke, Claes Davidsson Markera
AF Anlegg var totalentreprenør da det på 30 måneder ble laget 23 kilometer med ny firefelts motorvei på strekningen Tvedestrand-Arendal. Planleggingsverktøyet Tilos bidro til å skape den nødvendige oversikten i prosjektet. Foto: AF Anlegg
PORR Group, one of Europe's largest construction companies, is finding new ways of increasing productivity and efficiency in their projects. In Romania, PORR is running a research project to build their competence and pave the way for changing work processes and usage of BIM methodology. Trimble software and equipment is a large part of this, and in this article, Romania tells us about their experience of using Quadri as a common data environment for the project.
The Duna Aszfalt Zrt BIM-team
E18 skal blant annet legges i tunnel under Høvik, og prosjektet skal sørge for bedre framkommelighet og sikkerhet for samtlige trafikanter. (Foto: ViaNova Plan og Trafikk)
Mark Lidback, Atkins Sweden