Trimble Novapoint Armering er et verktøy til konstruksjon av armeringer i AutoCAD. Systemet er et verdifult verktøy for effektiv og sikker konstruksjon av armering i plan og oppriss. Brukeren kan styre plasseringen av påskrifter og målelinjer på en enkel måte.

  • 2D-konstruksjon av armering i plan og oppriss.
  • Enkle verktøy for redigering av eksisterende armering
  • Automatisk generering av bøyelister
  • Støtte for variable og løpemeterjern
  • Enkelt kvalitetssikringssystem bygd inn i systemet
  • Ferdige standard- og egendefinerte bøyeformer

Book en demo