Komplett verktøy for dokumentasjon og produksjonsstyring for norsk vegdrift

Quadri Open Route

  • Høy kvalitet og kontroll på datafangst og dokumentasjon
  • Komplett oversikt over hva, når, hvem og hvor data blir samlet inn
  • Prosjektets tilstand sett opp i mot kontraktskrav
  • Kraftig verktøy for etterbehandling og kvalitetssikring av produksjonsdata
  • Reduserer konfliktnivå mellom partene med nøyaktig driftslogg
  • Tett vegnettintegrasjon (NVDB) med Trimble Quadri

Quadri Open Route er en komplett bransjespesifikk løsning for effektiv inspeksjonsoppfølging, avviksbehandling, godkjenning og rapportering. Resultatet er dokumentasjon av høy kvalitet og kontroll over produksjon og tilstand.

Quadri Open Route er skreddersydd for norsk vegdrift og gir brukeren rask oversikt over tilstanden til utstyr montert i kjøretøy, rapporteringsroder, produksjonsoppdatering fra siste natt, advarsler ved manglede oppfølging og avviksanalyser av produksjon vs. fakturagrunnlag.

Produksjonsstyring og Dokumentasjon

Open Route Manager er et komplett administrasjonsverktøy for produksjonsstyrings og dokumentasjon. Systemet inneholder et sett av verktøy for å etterbehandle, analysere og rapportere data innsamlet fra sensorer, apper og avropt produksjon og vil generere faktureringsdata for oppdragsgiver og fakturaunderlag for underleverandører.

Quadri Open Route Manager

Open Route Field er en app for inspeksjon og rapportering av avvik, mangler, hendelser, skred og forsikringsskader på vegnettet. Følg opp avvik og hendelser i Open Route Manager og synkroniser ut til alle kontraktens brukere. Støtter Statens Vegvesens prosessett og rapporteringskrav til driftskontrakter.

Quadri Open Route Field

Sjåførappen hjelper til med kontroll over intensjonen, gjennomføringen og resultatet av en arbeidsøkt, sett fra førerens perspektiv. Sammenlign loggede data fra kjøretøy med sjåførens rapportering av mengde og metode. Hjelper underleverandører til å avrope korrekte mengder og metode i driftslogg web.

Kraftig verktøy for etterbehandling og kvalitetssikring av produksjonsdata sammen med øktavrop fra Sjåførappen. Hjelper underleverandørens med å foreslå oppgjør basert på loggede data og gir mulighet til å endre avropet og levere endringsmeldinger. Driftsloggen reduserer konfliktnivå mellom parter gjennom digital dataflyt, og varsler mulige avvik mellom faktisk produksjon og kontraktskrav.

 

For demo og tilbud
Marius Hildebrandt
Product Manager Quadri Open Route
Sebastian Hernandez
Sebastian Hernandez
Technical Owner Quadri Open Route