E16 Bjørum - Skaret mellom Sandvika og Hønefoss
Pontus Runesson, AB Södermännen
Galway County Council long experience use of Novapoint and Quadri for 17 years
The project management has better control of the progress using Quadri
Nils Tegerot Veidekke, Claes Davidsson Markera
AF Anlegg var totalentreprenør da det på 30 måneder ble laget 23 kilometer med ny firefelts motorvei på strekningen Tvedestrand-Arendal. Planleggingsverktøyet Tilos bidro til å skape den nødvendige oversikten i prosjektet. Foto: AF Anlegg
PORR Group, one of Europe's largest construction companies, is finding new ways of increasing productivity and efficiency in their projects. In Romania, PORR is running a research project to build their competence and pave the way for changing work processes and usage of BIM methodology. Trimble software and equipment is a large part of this, and in this article, Romania tells us about their experience of using Quadri as a common data environment for the project.
The Duna Aszfalt Zrt BIM-team
Close to Strand there will also be a lid over the E18 highway. A bike lane of high standard will also be part of the system. Photo: ViaNova Plan og Trafikk
Norconsult bruker Trimble Quadri som samordningsmodell i utbyggingen av Barkarbystaden i Sverige