Modellbasert prosjektering og bygging

Hvordan kan man få en god dataflyt fra prosjektert til anlegg? og hvordan ser det ut for entreprenørene som mottar stikningsdata?

 

Del data til anleggsmaskinene fra Quadri ved hjelp av IFC

Kontakt en av våre fageksperter