Intuitivt kalkylverktyg är nu kopplat till Quadri

Quadri kopplas nu ihop med Trimble Quest, en modern, molnbaserad plattform för kalkyl-  och kostnadsberäkningar. 

 

Du kan nu koppla ihop 3D-modellen i Quadri med projektkalkylen i Trimble Quest. Dina projekterade mängder skickas till Quest där kalkylen utförs och sedan utgör underlag till anbud och projektbudget. Kostnadsberäkningen skickas sedan tillbaks till Quadri och knyts till respektive objekt, så att man sedan i Quadri direkt på objektnivå kan se kostnader.

Läs mer om Trimble Quest, verktyg för kalkyl- och kostnadsberäkningar