Trimble satser på VDC med Katrin Johannesdottir på laget

"Med min bakgrunn i VDC ønsker jeg å koble prosess og løsninger for vår bransje slik at de støtter morgendagens forventede, transparente samhandlingsform"

Katrin Johannesdottir er ansatt som VDC Manager i Trimble og kommer fra 11 år i Skanska som seniorrådgiver for digitalisering, VDC og BIM i anleggsprosjekter. Hun er utdannet sivilingeniør - geomatikk og teknologi management, VDC-sertifisert i 2019 og sertifisert som mentor for Advanced Virtual Design and Construction Mentorship 2020, på NTNU og Stanford programmet.

Vi er veldig glade for at Katrin kommer til oss. Hun er strategisk, målrettet og har lang erfaring med digitalisering av anleggsbransjen, sier forretningsutvikler i Trimble i Norge, Heidi Berg. VDC handler om kontinuerlig forbedring og med Katrin på laget ønsker Trimble ytterlige fokus på å forbedre koblingen mellom prosess og teknologi, for en optimal samhandling mellom alle aktørene i prosjektene. 

Vi har stilt henne noen spørsmål for å bli litt bedre kjent både med Katrin og konseptet VDC.

5 kjappe om KatrinKatrin Johannisdottir, Trimble

  • Islandsk
  • Bondegårdsjente
  • Sivilingeniør
  • Engasjert i innovasjon og teknologi og å få til samhandling mellom mennesker.
  • VDC-guru med sans for systematikk, kontroll og praktiske, smarte løsninger. 

Hva er VDC for deg?

VDC er et rammeverk og en struktur som gir oss oversikt, kontroll og definerte mål og resultater. Det gir oss muligheter til å systematisere og ta bort flaskehalser. Forskjellige team og verktøy kobles sammen som tannhjul i en maskin. Jeg mener at det ikke er teknologien som er flaskehalsen i mange tilfeller, det er måten vi bruker den på, dårlige prosesser og uorganiserte samhandlingsformer. VDC hjelper oss å fokusere på prosessene og bruke teknologien på en planlagt måte for å lage gode løsninger. 

Hva er dine beste tips for å lykkes med en god VDC-prosess?

VDC krever endring i tankesett, noe som VDC rammeverket hjelper til med å strukturere og sett i prosess. Det er fokus på transparente prosesser og samhandling. Vi har mye å lære av idretten. Idrett's fokus og tankesett om å måle fremgang og samarbeide.

“Det er viktig å gå ut på banen for å være best mulig selv, men enda viktigere er innstillingen om å gjøre medspillerne gode". Denne frasen leste jeg i en bok av Nils Arne Eggen og den har fulgt meg siden i mitt arbeid, filosofien gjelder like bra i et anleggsprosjekt, som for et fotballag. 

Det er viktig å måle forbedringer, ha et tankesett om at alt kan justeres, forbedres og måles. Hvis vi knytter dette til bygg og anleggsbransjen og hvordan vi jobber i prosjekter, så ser vi målbare faktorer som f.eks. hvor mange beslutninger er tatt i ICE-møtene? Hvor mange personer er koblet til BIM modellen? Hvor mange i produksjonen benytter modellen til bygging? Hvor mange topics er skapt hver uke? Hvor mange i produksjon benytter topics? Måle utvikling av antall kollisjoner i modell osv. Da kan vi fikse og forbedre det som ikke fungerer.

Hva er din motivasjon for å gå inn i programvare verden?

Vi er i startfasen av den digitale innovasjonen i anleggsbransjen og jeg gleder meg til å bidra til å skape den. Jeg tror kunnskap om prosess er helt sentralt for å lage gode løsninger. Jeg kommer fra 11 år ute på anleggsprosjekt for Skanska. Jeg har erfart at det er alt for mye data som ikke er egnet for bygging og det er for mange hull i dataflyten. Det er essensielt å klare å styre prosjekteringsfremdriften og leveranse av byggbare modeller og leveranse av materiale slik at produksjonen har akkurat det den trenger, til rett tid. Kun da får du gevinsten til en industrialisert byggeprosess og realisert digitaliseringen i hele livsløpet til prosjektet med et naturlig dataflyt. 

Katrin Johannisdottir, Trimble

Katrin Johannesdottir starter i mars 2021.