Norden ga ekstra dimensjon til Trimble Dimensions 2018

Trimbles 9. internasjonale brukerkonferanse i Las Vegas ble en stor suksess, ikke minst nordisk.

Dimensions er Trimbles internasjonale brukerkonferanse og avholdes annethvert år. 5-7 november 2018 samlet konferansen rekordhøye 4.800 deltagere fra 96 land i Las Vegas.

600 sesjoner
Konferansen er en av verdens største i sitt slag og dekker et overveldende fag- og bransjespekter. Hele 600 høyaktuelle programsesjoner adresserte ikke bare temaer og trender innen prosjektering, bygging og drift av bygg, anlegg og infrastruktur; men også teknologiområder som geodata, fotogrammetri, kartlegging, skanning, oppmåling, overvåking, autonomi og GIS; og tekniske løsninger for skog- og landbruk, transport og logistikk mm.

I tillegg – på et 14 hektar stort uteområde – kunne deltagerne oppleve ´live´ mer enn 60 anleggsmaskiner og tilbehør – bl.a. med demonstrasjoner av det nyeste nytt innen autonome anvendelser. 
 

Det var en imponerende konferanse på alle måter, både med hensyn til omfang, gjennomføring og nytteverdi. En opplevelse virkelig. Med mange parallelle foredrag ble det imidlertid en liten utfordring å få med seg absolutt alt man ønsket, så man måtte prioritere det som passet best.

- Katrin Johannesdottir, Skanska Norge


Fronter BIM Level 3
Trimbles norske kontor var ansvarlig for programmet om BIM Level 3 for infrastruktur – temaet som er avgjørende for fremtidens prosjektering og bygging av anlegg. Et høyaktuelt tema som fikk ekstra fokus i denne sammenheng var kombinasjonen av BIM på kontoret og BIM i felten. Norge og Norden leder som kjent utviklingen på dette området, så her var den nordiske innsatsen veldig fremtredende. 

Dimensions 2018

Viser BIM-veien
Foruten flere foredrag fra Trimbles fagfolk i Sandvika, kan nevnes Nye Veiers prosjektdirektør Øyvind Moshagen som presenterte den norske byggherrens krav og mål til å ta i bruk BIM Level 3. Her ligger som kjent Norge helt i verdensteten. Nevnes bør også ViaNova Plan og Trafikks Andreas Haugbotn, COWIs Magnus Jacob Christensen og ÅF Engineerings Anders Høie. 

Haugbotn får honnør for at han alltid er tidlig ute og utfordrer Trimbles teknologi; Christensen for å presentere samhandlingen på tvers av landegrenser og firmaer gjennom anvendelsen av Trimble Quadri på E18 Rugtvedt–Dørdal; og Høie for å presentere bruken av Trimble Quantm for å finne optimal veilinje i et svensk veiprosjekt.

Godt fornøyd
Katrin Johannesdottir, seniorrådgiver innen digitalisering, VDC og BIM – en av flere deltagere fra Skanska Norge – oppsummerer Dimensions 2018 slik: 

– Det var en imponerende konferanse på alle måter, både med hensyn til omfang, gjennomføring og nytteverdi. En opplevelse virkelig. Med mange parallelle foredrag ble det imidlertid en liten utfordring å få med seg absolutt alt man ønsket, så man måtte prioritere det som passet best.

– Det var forøvrig fint å se utviklingen av Novapoint, Quadri og Tekla internasjonalt, men også interessant å få kjennskap til løsninger som ikke har nådd Norge av ulike årsaker. Noen av dem kan faktisk være interessante for Skanska. Eksempelvis SiteVision som vi fikk demonstrert ute på feltområdet, hvor vi tilbragte en halv dag.

– Det var også fint å få bekreftet at Norge og Norden er toneangivende innen BIM for infrastruktur. Det var interessant å høre de nordiske foredragene på dette området. 

– Alt i alt fikk vi et stort godt utbytte av turen ´over there´. Man får faglig påfyll samtidig som man møter mennesker i samme situasjon og kan utveksle tanker og erfaringer.


Neste Dimensions-konferanse, Trimble Dimensions 2020, blir avholdt i Nashville, Tennessee, 2-4 november 2020.