Fria 3D-objekt för alla effektiviserar VA-branschen!

Ett norskt FoU*-projekt har resulterat i ett stort digitalt bibliotek innehållandes 3D-modeller av produkter för VA-branschen – fritt tillgängligt i molnet.Det öppna modellbiblioteket med industrins «byggklossar» kan effektivisera VA-branschen, även i Sverige

I likhet med andra teknikområden har VA-branschen ett stort behov av att jobba med 3D-modeller och BIM. Tröskeln för att projektera i 3D har visat sig vara relativt hög, speciellt i den kommunala sektorn. På grund av detta projekteras det dessvärre ofta i 2D*  – även om 3D-projektering och BIM-tänk blir allt vanligare.

Varför BIM?
Det kostar mycket att hålla en VA-ritning uppdaterad genom hela livstiden för ett projekt. Ett stort antal ritningar innebär därmed också stora kostnader för t.ex en kommun. Genom att använda sig av BIM-modeller elimineras behovet av ritningar och det i sin tur reducerar totalkostnaderna kraftigt. Förvaltningen av VA-data görs mycket mera effektivt i «levande» BIM-modeller – som berikas med information under processens gång. Från projektering, via byggskedet och vidare till drift och underhåll av anläggningen används samma modell.

– Det nya produktbiblioteket gör det betydligt enklare att projektera i 3D och att bygga upp 3D-kompetensen i kommunerna, säger Mats Fensholt, projektledare och Trimbles ansvarige i FoU-projektet. –Produktbiblioteket kommer kraftigt förenkla användandet av BIM i VA-projekt.

Fritt att använda
Det unika biblioteket, som är resultatet av ett norskt FoU-projekt med Oslo VAV och Trimble i spetsen är fritt att använda, även i Sverige. Visionen har varit att skapa ett gemensamt grundmaterial, en gemensam förståelse och en enhetlig branschpraxis där alla aktörer kan samverka i en central projektmodell. Förutom Oslo VAV och Trimble har även Vianova Plan og Trafikk, Baezeni, Norske Rørgrossisters Forening och Norsk Vann bidragit till FoU-projektet.

3D-design för alla – gratis
Den tekniska utgångspunkten för FoU-projektet är Trimbles öppna modellbibliotek 3D Warehouse och Trimbles 3D-verktyg SketchUp. Anledningen till att man valt just dessa produkter är för att de är fritt tillgängliga och har blivit de facto standard inom sina områden.

SketchUp, som tidigare ägdes av Google, är ett av världens mest använda designverktyg för att skapa digitala 3D-modeller. Verktyget är gratis, intuitivt och flexibelt – utvecklat för att skapa 3D-modeller av alla slag. I Trimbles version är SketchUp fritt tillgängligt för alla – för all 3D-design över hela världen.

Gratis 3D-objektbibliotek
3D Warehouse är sin tur världens största digitala objektbibliotek och innehåller miljontals öppna SketchUp 3D-modeller upplagda av användare. Biblioteket består av 3D-modeller av allt möjligt. Byggnader, fönster, dörrar, möbler, bilar, båtar, vägskyltar, vindkraftverk – «you name it». Vem som helst kan ladda ner en modell/objekt och använda i sitt eget projekt. Det är fritt att använda, spara ner och dela modeller.

Dock  innehåller 3D Warehouse inte så mycket detaljerade och måttriktiga tekniska produkter som kan användas professionellt – särskilt inom VA. Det är detta FoU-projektet ville råda bot på – tillsammans med en liten insats av VA-branschens produktleverantörer.

Öppet och fritt produktbibliotek
Alla produktleverantörer – även de svenska – har fri tillgång till SketchUp och 3D Warehouse för att lägga upp produkter i egna VA-kataloger, inklusive dokumentation. Respektive produktleverantör äger, och ansvarar för uppdatering av sitt bibliotek. Trimbles roll är enbart teknisk förvaltning i 3D Warehouse samt support och utbildning för de som önskar.

Det öppna SKP-formatet integrerat i SketchUp är lagringsformat i biblioteket. Produktmodellerna kan exporteras till AutoCAD via en plugin, och kan importeras/exporteras direkt till eller från Novapoint 21. Trimble har gjort en egen menyknapp i Novapoint som gör att man enkelt kan integrera produktobjekten direkt i Quadrimodellen.

Det finns ett API (Application Programming Interface) som andra produktleverantörer kan använda för att lägga in sina modeller i 3D Warehouse. I FoU-projektet vill man inte ha en monopolsituation kring format och användandet av biblioteket eller resultaten. Därför är VA-biblioteket fritt för alla – även internationellt – något leverantörerna kan använda sig av marknadsmässigt.

Tar bort flaskhals
– Produktbiblioteket blir en koppling mellan användaren, produktleverantören och marknaden, poängterar Mili Myrteza Terstena, VA-ingenjör på Trimble. – Här kan alla lägga in, uppdatera och ladda ner objekt med tillhörande dokumentation, eller länka till produkterna på egna webbsidor. De kan också länka till landsspecifika VA-databaser – och kan själva bestämma om produkterna skall göras tillgängliga offentligt eller privat.

Enkel och billig datalagring
– Användarna kan skapa sina egna samlingar av objekt, exempelvis med de man använder mest, eller de som följer kommunens bestämmelser. På så sätt blir det också enklare att hitta de produkter man jobbar med och dessa slipper ta upp lagringsplats på den egna datorn eller servern. Kommunen kan på detta sätt använda 3D Warehouse till att förvalta sina egna produktmodeller istället för att ha dem utspridda på olika servrar hos olika leverantörer.

Som Norges största VA-aktör har Oslo VAVs roll i FoU-projektet varit att bidra med tekniska råd och att testa resultatet. Myndigheten har också skapat en kom-igång-guide och ett eget demoprojekt för att underlätta att komma igång.

Effektiviserar och sparar
– Ett allmänt tillgängligt produktbibliotek bestående av leverantörernas 3D-objekt kan starkt bidra till bättre samordning och förvaltning av infrastrukturen under mark, säger Terje Rødberg på Oslo VAV. Han har varit central person i styrgruppen för FoU-projektet. –Ständigt uppdaterade 3D-modeller under hela livscykeln för VA-anläggningen kommer att leda till väsentlig effektivisering, besparing och högre kvalitet på infrastrukturen. All information om VA-objekten kommer att berikas och nyttjas genom alla led och projektfaser.

FOU-projektets mål har också varit att harmonisera resultatet med BIM-standardiseringen generellt inom bygg- och anläggningsindustrin. Fram till idag har det mest varit fokus på geometri i biblioteksdatabasen, och inte så mycket på attribut och information, men detta kommer efterhand att läggas till.

Vädjar till hela VA-branschen
– Vi hoppas nu att myndigheter och övriga aktörer inom branschen tar emot det nya produktbiblioteket på ett positivt sätt. Eftersom kraven på 3D-projektering och teknikövergripande samordning blir allt viktigare, tror vi att detta är en välkommen branschgemensam portal som gör arbetet med 3D och BIM ännu enklare – för alla parter, avslutar Mats Fensholt på Trimble.

Under flera år har vi haft kontakt med olika produktleverantörer i Sverige. Intresset har funnits men det har saknats en gemensam plattform och standard vilket gjort att processen varit svår att få igång. Nu när plattformen finns och allt ligger i öppna format hoppas vi kunna genomföra detta även i Sverige, säger Pedram Tahmoury, VA-ansvarig  på Trimble i Sverige. Vi samarbetar mer än gärna med VA-leverantörerna i Sverige och vill ha kontakt med alla intresserade för att starta arbetet!
 

För mer upplysningar kontakta:
Mats Fensholt, Trimble
+47 92 65 71 16
mats_fensholt@trimble.com

Pedram Tahmoury, Trimble
+46 31 700 19 37
pedram_tahmoury@trimble.com

 

*) Forskning och -utvecklingsprojekt
**) Med 2D-projektering avser vi främst att redovisningen av VA traditionellt sker med hjälp av plan-, profil och tvärsektionsritningar. Att man alltid vid VA-projektering tänker i 3D och tar hänsyn till lutningar och höjder torde vara en självklarhet. Detta är något man ofta kan missförstå när man läser om BIM, 3D-projektering och modeller