I begynnelsen av en ny karriere trenger studenter verktøy for å innfri sitt potensiale og hjelpe dem til å lykkes. For å få innsikt i ingeniørens daglige arbeidsoppgaver er det viktig å lære seg og kjenne til programvaren som skal brukes i fremtidige jobber. I tett samarbeid med en rekke universiteter i Nord-Europa kan studenter registrere seg for å få tilgang til Novapoint*.

Savner du egen lisens?

Trimble tilbyr nå studenter mulighet til å få egen Novapoint-lisens til privat PC. På denne måten kan du jobbe med skoleoppgaver i Novapoint uavhengig om du sitter på skolen eller hjemme.

For å få tilgang til Novapoint studentlisens kontakt din faglærer. Når du har fått tilgang til lisens, last ned Novapoint på vår nedlastningsside

Les systemskrav

Se hvordan du kommer i gang

AutoCAD

For å få tilgang til Novapoint må du ha AutoCAD (full versjon) som plattform. AutoCAD for studenter kan du få tilgang på Autodesk's  webside for studenter

 


* Studentlisenser gis til alle studenter som har en bekreftet e-postadresse hos universiteter vi samarbeider med.

**En lisensfil gyldig i ett skoleår.