Novapoint er tilgjengelig med en fleksibel bruksrettsavtale. Kontakt Trimble for å bestille lisens og last ned programvaren. Vær oppmerksom på at Novapoint krever AutoCAD som DAK-plattform.

Novapoint 20.10.FP7a 64-bit (AC 2018)

Trimble Novapoint 20.10.FP7 installeres side-ved-side med tidligere Novapoint versjoner, men man kan kun kjøre en av gangen.

AutCAD plattform: 2018

Windows operativsystem: 7 (SP1), 8.1, og 10

OBS! Dersom du bruker Quadri, må denne Novapoint versjonen (20.10) brukes sammen med Quadri 2.0. Tidligere versjoner av Quadri kan ikke brukes. Hvordan man flytter produksjonsmiljøet til Novapoint 20.10 og Quadri 2.0 er beskrevet her.

Skal man bruke Novapoint 20.10 ved hjelp av flytende lisens (FLEXlm lisensserver) kreves det at lisensserver støtter versjon 11.14 av FLEXlm. Sørg for at lisensserver støtter dette før du prøver å bruke Novapoint 20.10.
Hvis nettverket bruker IPv6-protokollen (som brukes av Microsoft Direct Access), bør du sette miljøvariabelen FNP_IP_PRIORITY=6 på klientmaskinen for å gi prioritert til IPv6, noe som kan forbedre ytelsen og unngå uønsket valg av IPv4-adresse i klientapplikasjonen.

Novapoint 20.10 krever lisensversjon 20.00.

Det er noen problemer med å bruke USB-hardware lås (FLEXid). Ta kontakt dersom du bruker Novapoint 20.10 med USB-lås.

 

Novapoint 20.05.FP7a 64-bit (AC 2017)

Trimble Novapoint 20.05.FP7 installeres side-ved-side med tidligere Novapoint versjoner, men man kan kun kjøre en av gangen.

AutCAD plattform: 2017

Windows operativsystem: 7 (SP1), 8.1, og 10

OBS! Dersom du bruker Quadri, må denne Novapoint versjonen (20.05.FP6) brukes sammen med Quadri 2.0. Tidligere versjoner av Quadri kan ikke brukes. Hvordan man flytter produksjonsmiljøet til Novapoint 20.05.FP6 og Quadri 2.0 er beskrevet her.

Skal man bruke Novapoint 20.05 ved hjelp av flytende lisens (FLEXlm lisensserver) kreves det at lisensserver støtter versjon 11.14 av FLEXlm. Sørg for at lisensserver støtter dette før du prøver å bruke Novapoint 20.05.
Hvis nettverket bruker IPv6-protokollen (som brukes av Microsoft Direct Access), bør du sette miljøvariabelen FNP_IP_PRIORITY=6 på klientmaskinen for å gi prioritert til IPv6, noe som kan forbedre ytelsen og unngå uønsket valg av IPv4-adresse i klientapplikasjonen.

Novapoint 20.00 og Novapoint 20.05 vil begge kreve lisensversjon 20.00.

Innlogging ved hjelp av navngitt bruker (Vianova ID) vil fungere for både Novapoint 20.00 og Novapoint 20.05.

Det er noen problemer med å bruke USB-hardware lås (FLEXid). Ta kontakt dersom du bruker Novapoint 20.05 med USB-lås.

Novapoint 20.00.FP7a 64-bit (AC 2015, AC 2016)

Trimble Novapoint 20.00.FP7 installeres side-ved-side med tidligere Novapoint versjoner, men man kan kun kjøre en av gangen.

AutCAD plattform: 2015, 2016

Windows operativsystem: 7 (SP1), 8.1, og 10

OBS! Dersom du bruker Quadri, må denne Novapoint versjonen (20.00.FP6) brukes sammen med Quadri 2.0. Tidligere versjoner av Quadri kan ikke brukes. Hvordan man flytter produksjonsmiljøet til Novapoint 20.00.FP3 og Quadri 2.0 er beskrevet her.