Med Trimble Novapoint Areaplan kan du lage planer i henhold til lokale lover og regler. Modulene kan brukes til alle typer planer. Modulen er brukervennlig, effektiv og gjør arbeidsprosessen både enkel og morsom. Hvis du vet hvordan man bruker AutoCAD, vet du hvordan man bruker Novapoint Arealplan. Modulen er tilpasset vanlig arbeidsmetodikk for fremstilling av reguleringsplaner, så du trenger ikke å endre måten du arbeider på!

  • Import og eksport av lokale filformater

  • Definisjoner for arealbruksområde, inkludert egenskaper

  • Arealberegning med eksportering til Excel

  • Linjetyper og symboler

  • Enkel redigering av geometri

  • Vegprosjektering

Book en demo