Norden gav en extra dimension till Trimble Dimensions 2018

Trimbles nionde Internationella Användarkonferens blev en stor succé - inte minst ur ett nordiskt perspektiv.

Trimble Dimensions hålls vartannat år. 5-7 november i år möttes 4800 deltagare från 96 länder i Las Vegas.

Konferensen är en av världens största i sitt slag och spänner över ett stort spektrum av teknikområden och branscher. 600 olika föredrag och presentationer hölls under de tre dagar konferensen pågick. Dessutom fanns ett 14 hektar stort område, med mer än 60 olika entreprenadmaskiner på plats, där konferensdeltagarna kunde testa olika system för maskinstyrning och mätning i verkligheten. 

Trimbles norska kontor ansvarade för den del en av programmet som behandlade BIM Level 3 för infrastruktur. Då norra Europa och Norden i synnerhet är världsledande inom detta  var det nordiska deltagande framstående.  Nordiska deltagare från bla Skanska, Nya Veider, COWI och ÅF bidrog med intressanta föredrag och presentationer.

Läs mer här >